Pages

Friday, September 14, 2012

การจัดสวนญี่ปุ่น

การจัดสวนญี่ปุ่น


    รูปแบบการออกแบบสวนแบบญี่ปุ่น เอามาฝากสำหรับท่านที่ต้องการไอเดียการตกแต่งสวนแบบญี่ปุ่นครับ โดยลักษณะในการออกแบบสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่เห็นใน บทความนี้เป็นสวนณี่ปุ่นที่มีความแตกต่างจากสวนญี่ปุ่นอื่น เล็กน้อยตรงที่สวนแห่งนี้เป็นสวนที่เน้่นทางด้าน Softscape มากกว่า ด้าน Hardscape (ต้นไม้มากกว่าตกแต่ง) ซึ่งโดยทั่วไปสวนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะจัดไปทางแนว Hardscape ออกแนวนิ่งๆ ใช้สัญลักษณ์สื่อถึงเรื่องนิกายเซน หรือบางที่ก็เป็นสวนหินไปเลย แต่สวนนี้มีความแตกต่างตรงที่มีการใช้พรรณไม้หลากหลายในการตกแต่งและ ภาพรวมของต้นไม้ค่อนข้างแน่น ดูออกเป็นสวนธรรมชาติมากครับ
ลักษณะของการออก แบบ : สวน ญี่ปุ่น
สไตล์การออกแบบ : ญึ่ปุ่น
ระดับคะแนนของการออกแบบ : ระดับ 2
ความเป็นไปได้ของการ ใช้งานจริง : สูง
ระดับ ราคาในการก่อสร้าง 
:  สูง
     การจัดสวนญี่ป่น เป็นการจัดสวนแบบหนึ่ง อันเป็นแบบฉบับของญี่ปุ่นเองโดยเฉพาะ เป็นการจัดสวนที่มีรูปแบบแตกต่างจากการจัดสวนของประเทศทางยุโรป สวนญี่ปุ่นมีความหมายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติ ศาสนา ลัทธิ ประเพณี ปรัชญา ความนึกฝัน ศิลปวัฒนธรรมและแฝงด้วยความเชื่อถือในโชคลาง
    การจัดสวนแบบญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีน และ ชาวเกาหลี แต่ได้มี  การปรับปรุง และพัฒนาทำให้มีรูปแบบธรรมชาติ มีศิลปะ มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวแฝงเร้นด้วยปรัชญา ลัทธิ ประเพณีทางศาสนา การนึกฝัน และมีความสุนทรีย์แห่งธรรมชาติ สวนญี่ปุ่นจึงมองดูมีชีวิต จิตใจและวิญญาณ 
    ทั้งโลกยกย่องในศิลปะการจัดสวนแบบญี่ปุ่น นับวันความนิยมในการจัดสวนแบบนี้จะยิ่งแพร่หลายออกไปยังประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยนิยมจัดสวนแบบญี่ปุ่นกันมากเพราะสวนญี่ปุ่นใช้เนื้อที่ในการจัดสวนไม่มากนัก มีความสวยงามอย่างเรียบ ๆ เหมาะกับนิสัยอันอ่อนน้อมและสุภาพของคนไทย อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สวนญี่ปุ่นเป็นสวนที่มีความงามอย่างมีศิลปะ
สวนญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น ประเภท
1. สวนภูเขา เป็นสวนที่ลอกเรียนแบบธรรมชาติ
2. สวนในที่ราบ เป็นสวนแห่งการสมมุติ
3. สวนน้ำชา เป็นสวนที่นำลักษณะเด่นของสวนภูเขาและสวนที่ราบมาผสมกัน ประกอบด้วยสวนย่อมเล็ก ๆ 2 ข้างทางเดินไปสู่เรือนน้ำชา ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ

0 comments:

Post a Comment